Prawo karne

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojmowanym prawem karnym. Wspieramy klientów na wszystkich etapach postępowania. Pomagamy osobom podejrzanym oraz oskarżonym o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Jeśli znaleźliście się Państwo w podobnej sytuacji, zalecamy jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Kontaktując się z nami, możecie liczyć na doradztwo prawne oraz nasz udział w przesłuchaniu czy wizji lokalnej. Podejmiemy się obrony już na etapie postępowania przygotowawczego, przygotowujemy wnioski dowodowe, będziemy również towarzyszyć Państwu podczas rozmów z przedstawicielami organów ścigania. Ponadto będziemy również chronić Państwa interesy, reprezentując Was przed sądem. W sprawach karnych współpracujemy zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi.

Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, jeśli:

 • jesteście podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
 • występujecie w sprawie jako oskarżyciel prywatny lub posiłkowy,
 • chcecie domagać się odszkodowania lub naprawienia wyrządzonej szkody.

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa karnego może reprezentować w postępowaniu przygotowawczym albo sądowym zarówno oskarżyciela, jak i oskarżonego. Prawnik ten może zatem dążyć do uniewinnienia lub zminimalizowania odpowiedzialności karnej albo do zwiększenia kary wyznaczonej przez sąd.

Pomoc osobom oskarżonym obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • obronę klienta na wszystkich etapach postępowania,
 • sporządzanie dokumentów odwoławczych,
 • reprezentowanie w sprawach o ułaskawienie,

Pomoc osobom pokrzywdzonym obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie klienta przed sądem i organami ścigania,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • zaskarżanie niekorzystnych wyroków,
 • redagowanie wniosków np. o przyznanie odszkodowania.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne jest to obszerny zbiór przepisów dotyczących odpowiedzialności za popełnienie czynów karalnych: przestępstwa oraz wykroczenia. Normy prawa karnego wyznaczają granice dopuszczalnego społecznie zachowania, określając tzw. sankcje za ich przekroczenie. Prawo to ma chronić dobra materialne i niematerialne przed szkodliwym działaniem osób trzecich oraz gwarantować zadośćuczynienie.

Źródła prawa karnego to:

 • Kodeks karny,
 • Kodeks karny wykonawczy,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeks karny skarbowy.