Prawo cywilne

Zajmujemy się sprawami związanymi ze wszystkimi działami prawa cywilnego. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czy przysługuje Wam spadek albo chcielibyście wziąć rozwód, to zapraszamy do kontaktu. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach natury cywilistycznej: związanych z prawem cywilnym majątkowym i niemajątkowym. Udzielamy porad prawnych i przedstawiamy możliwe rozwiązania, które prowadzą do zamierzonego skutku prawnego. Sporządzamy również umowy cywilnoprawne, wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy. Zajmujemy się m.in. sprawami o:

  • zniesienie własności,
  • przyznanie spadku,
  • przyznanie alimentów,
  • eksmisję,
  • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • ochronę dóbr osobistych.

Powyższa lista zawiera jedynie przykładowe sprawy, którymi zajmują się nasi adwokaci. Jeśli chcecie Państwo poznać cały zakres naszej działalności, zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne to niezwykle rozbudowana gałąź prawa

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi oraz prawnymi. Przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczą zatem nie tylko ruchomości i nieruchomości (oraz kwestii ich przynależności), ale też dóbr, które nie są bezpośrednio związane z majątkiem danej osoby. Prawo cywilne zakłada m.in. że stosunki między podmiotami są równorzędne, a co za tym idzie – wszystkie podmioty uczestniczą w obrocie gospodarczym na tych samych zasadach. Sprawy cywilne, w przeciwieństwie do spraw z zakresu prawa karnego, są rozstrzygane przez sądy powszechne, a nie karne.

Jaki jest zakres prawa cywilnego?

Prawo cywilne składa się z kilku działów kodeksowych regulujących stosunki między podmiotami prawnymi. Zakres tej gałęzi prawa obejmuje przede wszystkim prawo rzeczowe, spadkowe i prawo zobowiązań. Istnieją również inne wyspecjalizowane działy takie jak:

  • prawo rodzinne,
  • prawo rolne,
  • prawo handlowe,
  • prawo pracy.