problemy finansowe

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

O upadłości konsumenckiej słyszymy coraz więcej z uwagi na niesprzyjający wielu Polakom rok 2020. Dla wielu osób wydaje się ona być stosunkowo atrakcyjnym sposobem na wyjście z długów. Wniosek o jej ogłoszenie może być złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od rozpoczęcia okresu niewypłacalności, a jego powodzenie jest zależne od właściwego uzasadnienie wniosku. Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Co to jest upadłość konsumencka? 

Możliwość upadłości konsumenckiej dotyczy jedynie osób prywatnych. Przedsiębiorstwa, czy osoby, które prowadzą działalność, nie mogą złożyć wniosku o jej ogłoszenie. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona, jeśli osoba, która się o nią ubiega, nie jest w stanie regulować zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące. Konsument może zatem zostać niewypłacalny w momencie, kiedy wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia nie pozwala na pokrycie wydatków, które są niezbędne, by mógł się utrzymać, a także spłacić długi. Jednym z najważniejszych celów ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Polega ono na umorzeniu całości albo części długów oraz zaspokojeniu wierzycieli (na przykład z majątku dłużnika).

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 

 Grupa dłużników, którzy mogą starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, została rozszerzona po wprowadzeniu nowelizacji ustawy w 2020 roku. Najważniejszy jest fakt utraty płynności finansowej, natomiast jej przyczyny są mniej restrykcyjne. Oprócz wspomnianej już trzymiesięcznej niewypłacalności konieczne są również przesłanki upadłościowe. W praktyce oznacza to, że upadłość nie może zostać ogłoszona w przypadku działania na szkodę swoich wierzycieli w sposób świadomy czy świadomego doprowadzenia do zadłużenia.

Może to być na przykład sytuacja, w której dłużnik zaciągnął zobowiązanie w momencie, w którym był już niewypłacalny. Aby ogłosić upadłość, niezbędne jest wydanie oceny przez sąd. Co ważne, wniosek o upadłość konsumencką może wnieść nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel. Przygotowując go, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Należy również wspomnieć, że  samo złożenie wniosku nie powoduje zmian, jeśli chodzi o zobowiązania dłużnika. Należy poczekać na decyzję sądu. Jeśli będzie ona pozytywna, to po jej głoszeniu wstrzymaniu ulegną egzekucje komornicze oraz windykacja.